Connect with us

Hi, what are you looking for?

Notebook News

บรรดาผู้บริหารในองค์กรให้ความสำคัญเรื่องการทำงานที่รอบด้านและบริการหลังการขาย

บริษัทซีดีเนท เอเชีย (ZDNET Asia) และบริษัทคอนเนคชั่น รีเสิร์ช ได้ดำเนินการสำรวจทิศทางตลาดพีซีสำหรับภาคธุรกิจตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย-วันที่ 23 มีนาคม 2554 – บริษัทซีดีเนท เอเชีย (ZDNET Asia) และบริษัทคอนเนคชั่น รีเสิร์ช ได้ดำเนินการสำรวจทิศทางตลาดพีซีสำหรับภาคธุรกิจตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้พบว่าบริษัทข้ามชาติและองค์กรภาครัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้กลยุทธ์ทางด้านไอทีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตหลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

K Jeerawut1(resized)

Advertisement

ในการสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรขนาดใหญ่เข้าใจถึงสถานการณ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้าว่าแต่ละธุรกิจจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเพื่อจัดการโครงสร้างด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ทั้งยังถูกคาดหวังให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ทางเลือกในที่ทำงานมากยิ่งขึ้น เช่น การติดตั้งระบบThin Clients (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการนำพีซีมาเชื่อมต่อ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ในลักษณะ client server ที่มาทดแทนระบบ mini computer ซึ่งมีราคาสูงกว่า), สมาร์ทโฟน และแทบเลตส์ ด้านปัญหาวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2552 ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีโดยต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อ เช่นเดียวกับความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวโน้มการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของภาคธุรกิจ เช่น การวางนโยบายกำหนดมาตรฐานของเครื่องพีซี , การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อการประเมินผลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถูกพิจารณาในการสำรวจ

การสำรวจครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 956 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานมากกว่า 500 คน ที่ครอบคลุมไปยังภูมิภาคของตลาดเกิดใหม่ (อาเซียน อินเดีย ฮ่องกง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 329 คนมาจากตลาดในอาเซียน

คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย กล่าวว่า ?การสำรวจเปิดเผยให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ผู้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจะต้องพิจารณา เช่น การให้บริการที่ดี, ความน่าเชื่อถือ, ความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยคุณภาพขององค์ประกอบเหล่านี้มีค่ามากกว่าการพิจารณาเพียงเฉพาะเรื่องราคาเพียงด้านเดียว บริษัทเลอโนโวได้ตระหนักดีถึงปัจจัยสำคัญเหล่านี้จึงนำไปสู่การพัฒนาคอมพิวเตอร์พีซีตระกูล Think ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในแบรนด์ระดับพรีเมียมของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พีซีในตลาดโลก เลอโนโวได้มอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้และยังให้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ดีที่สุดอีกด้วย?

K. Jeerawut 2(resized)

สิ่งที่บรรดาผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของราคาแต่คือความสามารถในการทำงานรอบด้านของสินค้าและบริการหลังการขาย

ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์พีซี เช่น คณะผู้บริหารอาวุโส, ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) และผู้จัดการฝ่ายไอที ล้วนคำนึงถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจและองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ มากกว่าเรื่องของราคา องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจคือคุณภาพการให้บริการหลังการขาย (ร้อยละ38.6) ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว (ร้อยละ35) ราคา(ร้อยละ28) และความสามารถในการรองรับกับแอพพลิเคชั่นในอนาคต(ร้อยละ26.4)

ปัญหาวิกฤตการเงินได้ส่งผลกระทบบางประการต่อการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โดยในส่วนของภูมิภาคอาเซียน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 32 ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะที่ร้อยละ 29.8 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 12.8 ได้นำวิกฤตดังกล่าวมาพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการอยู่เหนือคู่แข่งของพวกเขา

?เลอโนโวได้แสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าซอฟท์แวร์ของเรามีความน่าเชื่อถือและมีบริการหลังการขายที่ดี? คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย กล่าวเสริม ? จากผลการสำรวจของหน่วยงานอิสระ Technology Business Research พบว่า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของเลอโนโว ในตระกูล ThinkPad ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ด้านความพึงพอใจของลูกค้าและการเลือกซื้อสินค้าไอทีสำหรับภาคธุรกิจต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง ผลการจัดอันดับดังกล่าววัดจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือของของฮาร์ดแวร์ ความสะดวกในการทำธุรกิจ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิงที่ภาคธุรกิจนำมาเป็นตัวตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเรา?

X200T_BorderLess_WWAN_05

การเชื่อมต่อเครื่องมือกับข้อมูลและระบบคลาวด์ได้ทุกหนทุกแห่ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ

ถึงแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปจะตระหนักถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับคอมพิวเตอร์พีซี แต่การพัฒนาในอุตสาหกรรมไอทีที่ถูกคาดหวังมากที่สุด คือ เครื่องมือที่ทำให้สามารถดำเนินการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือผ่านระบบคลาวด์ก็ตาม ทั้งนี้ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีการคิดค้นเครื่องมือดังกล่าวออกมาสู่ตลาดแน่นอน

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไป(ร้อยละ 65) เห็นด้วยว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง จะกลายเป็นหัวใจของเทคโนโลยีในอนาคต อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 7 ใน 10 ยังคงไม่กระตือรือร้นที่จะใช้ระบบคลาวด์เป็นสถานีเชื่อมต่อข้อมูลสาธารณะ โดยพวกเขาชื่นชอบและไว้ใจกระบวนการส่งผ่านข้อมูลของตัวเองมากกว่า

คุณจีรวุฒิกล่าวต่อว่า ?ในระยะแรกเริ่ม คลาวด์คอมพิวติ้ง ได้รับการยอมรับที่จะนำไปใช้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น เมื่อเร็วๆนี้วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้ประกาศที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ขณะที่บริษัทเลอโนโวต้องการที่จะดำรงกลยุทธ์นี้ไว้ในระยะต่อไปเพื่อให้ประสบการณ์ด้านบวกโดยรวมแก่ผู้ใช้ ตั้งแต่การเข้าถึงอุปกรณ์และโปรแกรมเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายแม่ไปเครือข่ายลูก (Middleware) ด้วยความคาดหวังที่รูปแบบขององค์ประกอบต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้องค์กรจะต้องผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ทำงานในลักษณะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกประมวลผลที่เครือข่ายลูก (Fat Clients) เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกของแพคเกจ (Stateless device) ทั้งนี้เลอโนโวมีความเชี่ยวชาญในการ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพีซีเพื่อนำไปสู่การเป็น Cloud-ready clients?

ThinkPad SL410_high glossy

การควบคุม, ทางเลือก และ ความเป็นเจ้าของในองค์กรขนาดใหญ่

จากผลสำรวจได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายการจัดซื้อขององค์กรขนาดใหญ่ว่า มากกว่าร้อยละ 39.2 นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ กว่าร้อยละ 13.1 ปล่อยให้พนักงานสามารถเลือกใช้สินค้าตามแบรนด์ที่ตนเองต้องการ ในขณะที่การเป็นเจ้าของร่วมกันของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดซื้อให้แก่พนักงานในองค์กรมีอยู่ถึงร้อยละ 8.2

คุณจีรวุฒิ กล่าวเสริมว่า ?เนื่องจากอุปกรณ์ไอทีที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากในสถานที่ทำงาน ทั้ง แทบเล็ตส์ และสมาร์ทโฟนส่งผลให้บางหน่วยงานอาจจะต้องมีการทดสอบทำแผนร่วมทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ดีนโยบายสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เพียงหนึ่งแบรนด์เท่านั้น?

K. Jeerawut 3

บริษัทเติบโตพร้อมตอบรับนโยบายโลกสีเขียวในแผนกจัดซื้อ

ตามรายงานที่จัดทำโดยบริษัทวิจัยการ์ทเนอร์ระบุว่า ในแต่ละปีสถานประกอบการทั้งหลายต้องสูญเสียเงินเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน นอกจากนี้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 2,500 เครื่องนั้น หากขาดระบบการจัดการพลังงานในการควบคุมการใช้พลังงานจากคอมพิวเตอร์พีซีที่เหมาะสมจะเป็นต้นเหตุให้ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า

นอกจากนี้การสำรวจดังกล่าวรายงานด้วยว่า เกือบ 3 ใน 4 ขององค์กรขนาดใหญ่เห็นความสำคัญและได้เริ่มต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานใบรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบรรจุไว้ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร เช่นGreenGuard, EPEAT and ENERGY STAR

คุณจีรวุฒิ เสริมว่า ?เนื่องจากลูกค้าธุรกิจรู้สึกกังวลมากขึ้นกับต้นทุนทางด้านพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทเลอโนโวจึงได้มุ่งเน้นกลยุทธ์ไปที่การพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด บริษัทได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยแนวคิด Think Green โดยจะพยายามส่งเสริมให้ให้เกิดการใช้ Green Computing ไปยังพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การกำจัดของหมดอายุการใช้งาน การกู้คืนสินทรัพย์และนำกลับมาใช้ใหม่

เลอโนโว เป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง EPEAT Gold Certificate (2006) สำหรับจอคอมพิวเตอร์ และในปี 2551 เลอโนโวนับเป็นบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์พีซีรายแรกที่ได้ผลิตจอคอมพิวเตอร์ทุกประเภทในรุ่น Think Vision ที่มาพร้อมกับใบรับรอง EPEAT Gold Rate และปัจจุบันจอมอนิเตอร์ของเลอโนโวในรุ่น Think Vision มีคุณสมบัติตรงตามที่ Energy STAR กำหนดไว้ล่าสุด ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีภายใต้แบรนด์ Think มากกว่า 25 รายการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดของ ENERGY STAR

สำหรับข่าวล่าสุดของเลอโนโวหรือสมัครสมาชิก ได้ที่ Lenovo RSS feeds หรือ สามารถติดตามเลอโนโวได้ทาง Twitter และ Face book.

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

COMMART

Commart Bright 2021 งานใหญ่ปลายปีมาแล้ว!! โน๊ตบุ๊ครุ่นไหนน่าสน? โปรฯ ไหนเด็ดสะระตี่? วิธีเข้างานทำอย่างไร? บทความนี้อ่านทีเดียวจบ!! หลังจากงาน Commart เมื่อเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมาก็เป็นเวลาร่วม 8 เดือนแล้ว ในที่สุด Commart Bright 2021 ก็กลับมาจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้อีกครั้ง โดยปีนี้จะมีมาตรการการเข้างานที่รัดกุมยิ่งขึ้น...

COMMART

รวมโน๊ตบุ๊คทั้งสายทำงานและเกมมิ่งน่าโดนในงาน Commart Bright 2021 ไว้ให้เลือกแบบจัดเต็ม รุ่นไหนถูกใจตรงไปรูดบัตรเลย!  งาน Commart Bright 2021 ครั้งนี้เรียกว่าโปรโมชั่นมาแบบจัดเต็ม ขนโน๊ตบุ๊คสายทำงานและเกมมิ่งรวมทั้งพีซีและเกมมิ่งเกียร์มาให้เต็มงานให้เราเลือกซื้อกันได้แบบเต็มที่เลย ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำโน๊ตบุ๊ครุ่นน่าสนใจน่าโดนไปในบทความรวมโปรโมชั่นของ Commart ไปแล้ว 12 รุ่น แต่ถ้าแบ่งตามระดับราคาว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้าง ก็บอกเลยว่ายังมีรุ่นน่าสนใจให้เลือกซื้ออีกเพียบAdvertisement สำหรับโน๊ตบุ๊คในบทความนี้จะรวมเครื่องสายทำงานและเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คเอาไว้ด้วยกันและแบ่งกลุ่มชัดเจนด้วยระดับราคาไปในตัว ซึ่งจากมุมมองของผู้เขียนแล้วเห็นว่าโน๊ตบุ๊คทำงานทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้น ช่วงราคาไม่เกิน 30,000 บาท...

Accessories review

Lenovo นับวันจะมีอุปกรณ์หลากหลายขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งเกมมิ่งเกียรที่อาจจะยังไม่เด่นไม่ดังเท่าไร แต่ก็มีดีไม่น้อยอย่าง Lenovo M600 Wireless เมาส์เกมมิ่งที่ดูเรียบๆ ไม่ได้ดีไซน์โดนเด่นอะไรมากนัก แต่บอกเลยว่ามีดีไม่น้อยกับราคาค่าตัวแค่พันกลาง ๆ เท่านั้น Advertisement Lenovo M600 Wireless เป็นเกมมิ่งเมาส์ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวในสไตล์เกมเมอร์เท่าไร แต่ก็จัดว่ามาครบไม่ว่าจะเป็น DPI 16,000 พร้อมไฟ RGB ที่ปรับแต่งได้ ไม่เยอะไม่น้อย...

Buyer's Guide

ถ้ามองหาโน๊ตบุ๊ค 2021 รุ่นไหนดี ตอนนี้ไม่ใช่แค่สเปคอย่างเดียว แต่มาดูที่จุดเด่นไปเลยดีกว่า โน๊ตบุ๊ค 2021 รุ่นไหนดีในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2021 นั้น ต้องถือว่ามีทั้งรุ่นน่าสนใจและรุ่นที่เด่นเป็นดาวค้างฟ้าที่ผู้ใช้หลายๆ คนยังตามหาอยู่ให้เลือกซื้อกันหลากหลายรุ่นทีเดียว โดยเฉพาะปลายปีนี้ผู้ผลิตโน๊ตบุ๊คแต่ละแบรนด์ก็พากันเปิดตัวโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ ที่สเปคดีและคอนเซปท์น่าสนใจออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าใครมีงบประมาณพอซื้อโน๊ตบุ๊คเครื่องใหม่สักเครื่อง ตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากAdvertisement ซึ่งถ้าคำถามคือจะซื้อรุ่นไหนดี ส่วนตัวผู้เขียนที่มักถูกคนรอบตัวถามเช่นนี้บ่อยๆ ก็อยากแนะนำโน๊ตบุ๊คไปตามจุดเด่นจุดขายให้เลือกซื้อโดยไม่กำหนดด้วยเรทราคา แต่เน้นรุ่นที่ดีสุดตามโจทย์หลักที่ตั้งใจเอาไว้ไปเลย เวลาซื้อเครื่องมาใช้งานจะได้ตอบโจทย์ตรงใจที่สุดไม่ต้องติดใจกับอาการ “ไม่สุด” อย่างที่ใครหลายคนอาจจะเคยเจอนั่นเอง 7...