Connect with us

Hi, what are you looking for?

Notebook News

บรรดาผู้บริหารในองค์กรให้ความสำคัญเรื่องการทำงานที่รอบด้านและบริการหลังการขาย

บริษัทซีดีเนท เอเชีย (ZDNET Asia) และบริษัทคอนเนคชั่น รีเสิร์ช ได้ดำเนินการสำรวจทิศทางตลาดพีซีสำหรับภาคธุรกิจตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย-วันที่ 23 มีนาคม 2554 – บริษัทซีดีเนท เอเชีย (ZDNET Asia) และบริษัทคอนเนคชั่น รีเสิร์ช ได้ดำเนินการสำรวจทิศทางตลาดพีซีสำหรับภาคธุรกิจตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้พบว่าบริษัทข้ามชาติและองค์กรภาครัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้กลยุทธ์ทางด้านไอทีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตหลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

K Jeerawut1(resized)

Advertisement

ในการสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรขนาดใหญ่เข้าใจถึงสถานการณ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้าว่าแต่ละธุรกิจจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเพื่อจัดการโครงสร้างด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ทั้งยังถูกคาดหวังให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ทางเลือกในที่ทำงานมากยิ่งขึ้น เช่น การติดตั้งระบบThin Clients (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการนำพีซีมาเชื่อมต่อ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ในลักษณะ client server ที่มาทดแทนระบบ mini computer ซึ่งมีราคาสูงกว่า), สมาร์ทโฟน และแทบเลตส์ ด้านปัญหาวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2552 ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีโดยต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อ เช่นเดียวกับความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวโน้มการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของภาคธุรกิจ เช่น การวางนโยบายกำหนดมาตรฐานของเครื่องพีซี , การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อการประเมินผลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถูกพิจารณาในการสำรวจ

การสำรวจครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 956 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานมากกว่า 500 คน ที่ครอบคลุมไปยังภูมิภาคของตลาดเกิดใหม่ (อาเซียน อินเดีย ฮ่องกง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 329 คนมาจากตลาดในอาเซียน

คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย กล่าวว่า ?การสำรวจเปิดเผยให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ผู้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจะต้องพิจารณา เช่น การให้บริการที่ดี, ความน่าเชื่อถือ, ความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยคุณภาพขององค์ประกอบเหล่านี้มีค่ามากกว่าการพิจารณาเพียงเฉพาะเรื่องราคาเพียงด้านเดียว บริษัทเลอโนโวได้ตระหนักดีถึงปัจจัยสำคัญเหล่านี้จึงนำไปสู่การพัฒนาคอมพิวเตอร์พีซีตระกูล Think ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในแบรนด์ระดับพรีเมียมของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พีซีในตลาดโลก เลอโนโวได้มอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้และยังให้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ดีที่สุดอีกด้วย?

K. Jeerawut 2(resized)

สิ่งที่บรรดาผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของราคาแต่คือความสามารถในการทำงานรอบด้านของสินค้าและบริการหลังการขาย

ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์พีซี เช่น คณะผู้บริหารอาวุโส, ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) และผู้จัดการฝ่ายไอที ล้วนคำนึงถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจและองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ มากกว่าเรื่องของราคา องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจคือคุณภาพการให้บริการหลังการขาย (ร้อยละ38.6) ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว (ร้อยละ35) ราคา(ร้อยละ28) และความสามารถในการรองรับกับแอพพลิเคชั่นในอนาคต(ร้อยละ26.4)

ปัญหาวิกฤตการเงินได้ส่งผลกระทบบางประการต่อการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โดยในส่วนของภูมิภาคอาเซียน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 32 ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะที่ร้อยละ 29.8 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 12.8 ได้นำวิกฤตดังกล่าวมาพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการอยู่เหนือคู่แข่งของพวกเขา

?เลอโนโวได้แสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าซอฟท์แวร์ของเรามีความน่าเชื่อถือและมีบริการหลังการขายที่ดี? คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย กล่าวเสริม ? จากผลการสำรวจของหน่วยงานอิสระ Technology Business Research พบว่า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของเลอโนโว ในตระกูล ThinkPad ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ด้านความพึงพอใจของลูกค้าและการเลือกซื้อสินค้าไอทีสำหรับภาคธุรกิจต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง ผลการจัดอันดับดังกล่าววัดจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือของของฮาร์ดแวร์ ความสะดวกในการทำธุรกิจ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิงที่ภาคธุรกิจนำมาเป็นตัวตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเรา?

X200T_BorderLess_WWAN_05

การเชื่อมต่อเครื่องมือกับข้อมูลและระบบคลาวด์ได้ทุกหนทุกแห่ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ

ถึงแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปจะตระหนักถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับคอมพิวเตอร์พีซี แต่การพัฒนาในอุตสาหกรรมไอทีที่ถูกคาดหวังมากที่สุด คือ เครื่องมือที่ทำให้สามารถดำเนินการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือผ่านระบบคลาวด์ก็ตาม ทั้งนี้ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีการคิดค้นเครื่องมือดังกล่าวออกมาสู่ตลาดแน่นอน

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไป(ร้อยละ 65) เห็นด้วยว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง จะกลายเป็นหัวใจของเทคโนโลยีในอนาคต อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 7 ใน 10 ยังคงไม่กระตือรือร้นที่จะใช้ระบบคลาวด์เป็นสถานีเชื่อมต่อข้อมูลสาธารณะ โดยพวกเขาชื่นชอบและไว้ใจกระบวนการส่งผ่านข้อมูลของตัวเองมากกว่า

คุณจีรวุฒิกล่าวต่อว่า ?ในระยะแรกเริ่ม คลาวด์คอมพิวติ้ง ได้รับการยอมรับที่จะนำไปใช้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น เมื่อเร็วๆนี้วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้ประกาศที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ขณะที่บริษัทเลอโนโวต้องการที่จะดำรงกลยุทธ์นี้ไว้ในระยะต่อไปเพื่อให้ประสบการณ์ด้านบวกโดยรวมแก่ผู้ใช้ ตั้งแต่การเข้าถึงอุปกรณ์และโปรแกรมเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายแม่ไปเครือข่ายลูก (Middleware) ด้วยความคาดหวังที่รูปแบบขององค์ประกอบต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้องค์กรจะต้องผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ทำงานในลักษณะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกประมวลผลที่เครือข่ายลูก (Fat Clients) เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกของแพคเกจ (Stateless device) ทั้งนี้เลอโนโวมีความเชี่ยวชาญในการ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพีซีเพื่อนำไปสู่การเป็น Cloud-ready clients?

ThinkPad SL410_high glossy

การควบคุม, ทางเลือก และ ความเป็นเจ้าของในองค์กรขนาดใหญ่

จากผลสำรวจได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายการจัดซื้อขององค์กรขนาดใหญ่ว่า มากกว่าร้อยละ 39.2 นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ กว่าร้อยละ 13.1 ปล่อยให้พนักงานสามารถเลือกใช้สินค้าตามแบรนด์ที่ตนเองต้องการ ในขณะที่การเป็นเจ้าของร่วมกันของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดซื้อให้แก่พนักงานในองค์กรมีอยู่ถึงร้อยละ 8.2

คุณจีรวุฒิ กล่าวเสริมว่า ?เนื่องจากอุปกรณ์ไอทีที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากในสถานที่ทำงาน ทั้ง แทบเล็ตส์ และสมาร์ทโฟนส่งผลให้บางหน่วยงานอาจจะต้องมีการทดสอบทำแผนร่วมทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ดีนโยบายสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เพียงหนึ่งแบรนด์เท่านั้น?

K. Jeerawut 3

บริษัทเติบโตพร้อมตอบรับนโยบายโลกสีเขียวในแผนกจัดซื้อ

ตามรายงานที่จัดทำโดยบริษัทวิจัยการ์ทเนอร์ระบุว่า ในแต่ละปีสถานประกอบการทั้งหลายต้องสูญเสียเงินเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน นอกจากนี้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 2,500 เครื่องนั้น หากขาดระบบการจัดการพลังงานในการควบคุมการใช้พลังงานจากคอมพิวเตอร์พีซีที่เหมาะสมจะเป็นต้นเหตุให้ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า

นอกจากนี้การสำรวจดังกล่าวรายงานด้วยว่า เกือบ 3 ใน 4 ขององค์กรขนาดใหญ่เห็นความสำคัญและได้เริ่มต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานใบรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบรรจุไว้ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร เช่นGreenGuard, EPEAT and ENERGY STAR

คุณจีรวุฒิ เสริมว่า ?เนื่องจากลูกค้าธุรกิจรู้สึกกังวลมากขึ้นกับต้นทุนทางด้านพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทเลอโนโวจึงได้มุ่งเน้นกลยุทธ์ไปที่การพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด บริษัทได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยแนวคิด Think Green โดยจะพยายามส่งเสริมให้ให้เกิดการใช้ Green Computing ไปยังพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การกำจัดของหมดอายุการใช้งาน การกู้คืนสินทรัพย์และนำกลับมาใช้ใหม่

เลอโนโว เป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง EPEAT Gold Certificate (2006) สำหรับจอคอมพิวเตอร์ และในปี 2551 เลอโนโวนับเป็นบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์พีซีรายแรกที่ได้ผลิตจอคอมพิวเตอร์ทุกประเภทในรุ่น Think Vision ที่มาพร้อมกับใบรับรอง EPEAT Gold Rate และปัจจุบันจอมอนิเตอร์ของเลอโนโวในรุ่น Think Vision มีคุณสมบัติตรงตามที่ Energy STAR กำหนดไว้ล่าสุด ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีภายใต้แบรนด์ Think มากกว่า 25 รายการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดของ ENERGY STAR

สำหรับข่าวล่าสุดของเลอโนโวหรือสมัครสมาชิก ได้ที่ Lenovo RSS feeds หรือ สามารถติดตามเลอโนโวได้ทาง Twitter และ Face book.

Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

รีวิว Lenovo

Lenovo LOQ 16APH8 ลูกเล่นเยอะ สเปคแรง ฟีเจอร์ครบเครื่อง เกมเมอร์ถูกใจแน่นอน! เกมมิ่งโน๊ตบุ๊คในระดับราคา 40,000~60,000 บาท ก็ยังได้รับความสนใจจากเกมเมอร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะฟีเจอร์ครบเครื่องและสเปคต่อราคากำลังดี อย่าง Lenovo LOQ 16APH8 หัวหอกจาก Lenovo ตัวแทน Legion Series ที่จัดสเปค AMD Ryzen...

Buyer's Guide

โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทในปี 2024 นี้มีรุ่นเด็ดมาให้เลือกเพียบ! โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 นอกจากราคาจะถูกใจผู้ใช้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาทั้งที่เรียนอยู่และเพิ่งจบใหม่ได้งานทำเป็นที่แรกแล้วมีทุนไม่เยอะมาก หรือแม้แต่คนทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วคอมเก่าเริ่มทำงานไม่ดีแต่ก็ใช้ทำงานเอกสารทั่วไปและเปิดดูสื่อบันเทิงต่างๆ จะไปซื้อตัวพรีเมี่ยมเลยก็ดูจะเกินความจำเป็นเอาเรื่อง หลายคนจึงมาจบกับโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทกันเป็นประจำ ยิ่งไปกว่านั้นชิปเซ็ตยุคใหม่จาก AMD, Intel ต่างก็พัฒนามาเป็นอย่างดี ต่อให้เป็นชิปรุ่นเริ่มต้นกลุ่ม Intel Core i3, Core i5, Ryzen...

Buyer's Guide

ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมมิ่งโน๊ตบุ๊ค Intel ก็รู้ว่าแรงสะใจ เสถียรไม่ต้องห่วง! ข้อดีของเกมมิ่งโน๊ตบุ๊ค Intel นอกจากประสิทธิภาพ, ความเสถียรและรีดพลังของจีพียูที่จับคู่กันในโน๊ตบุ๊คออกมาได้หมดจดแล้ว ต้องยกความดีงามให้กับการออกแบบคอร์แยกเป็น 2 ชุดทั้ง P-Core เอาไว้รันโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่แล้วผลักงานไปยัง E-Core ซึ่งรันโปรแกรมเบื้องหลังให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่เสียจังหวะแล้วรบกวนการทำงานของคอร์ชุดหลักไป และยังรีดพลังของจีพียูออกมาได้เยี่ยม และปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นตั้งแต่ราคประหยัดให้เกมเมอร์ซื้อหาเอาไว้เล่นเกมหรือขยับไปตัวแรงเพื่อครีเอเตอร์ก็มีให้เลือกหลากรุ่นหลายสเปคตามแต่ต้องการเลย 6 เกมมิ่งโน๊ตบุ๊ค Intel รวมตัวคุ้มไปจนแรง เกมเมอร์ชอบ ครีเอเตอร์โดนใจ! HP...

Accessories review

Lenovo ThinkVision P32p-30 จอทำงานต่อ USB-C พร้อมใช้งานตัวเด็ด ใครใช้โน๊ตบุ๊คต้องมี! หากมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ดีๆ สักจอเอาอย่าง Lenovo ThinkVision P32p-30 เอาไว้ใช้คู่กับโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ ที่มีพอร์ต USB-C Full Function หรือ Thunderbolt ติดมาด้วย นอกจากจะใช้งานสะดวกเพียงต่อสายเส้นเดียวจบและจอคอมประเภทนี้มักเป็น Port Hub รวมพอร์ตที่โน๊ตบุ๊คพรีเมี่ยมบางเบาเหล่านี้มักตัดทิ้งเพื่อบีบตัวเครื่องให้บางเล็กลง...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก