Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

ดูขนาดของ Temporary Folders ได้แค่คลิกเดียว (Windows 7)

สำหรับคุณๆ ที่ใช้ Windows คงต้องเคยได้ยินคำว่า? Temp. File หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Temporary Fire แล้วเจ้า Temp. File คืออะไร Temp. File ก็คือไฟล์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณ ติดตั้งโปรแกรม ใช้โปรแกรมต่างๆ แล้ว เมื่อใช้โปรแกรมแล้ว ปกติก็จะลบตัวเอง แต่บางครั้ง เจ้าพวกนี้ก็ไม่ย่อมลบออกปล่อยให้เป็นไฟล์ขยะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ยิ่งพวกโปรแกรมเบาว์เซอร์ที่คุณๆ เล่นอินเตอร์เน็ต พวกนี้จะไม่ลบตัวเอง (ต้องตั้งค่าในโปรแกรมให้ลบ) จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้โปรแกรมใช้ในครั้งต่อไปที่เรียกว่า Cache File? ไฟล์พวกนี้เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็ควรลบออกจากระบบเสียบางเพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น ?คราวนี้บางท่านอาจถามว่าแล้วจะรู้ขนาดมันได้ไหนเพื่อตัดสินใจในการลบไฟล์พวกนี้ จะกำหนดเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ไม่ได้ เพราะแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน วันนี้ผมมาเสนอแนะวิธีไม่ยากเกินไปสำหรับคุณๆ? ที่จะรู้ขนาดของ Temp. File นั้นคือเขียน ?Script Batch File ขึ้นมาเรียกขนาดของ Temp. File มาดู ก่อนอื่นมาให้ความรู้เข้าใจจุดเป้าหมายของเราสักเล็กน้อยว่าอยู่ที่ใดบางใน Windows Temporary Folder […]

สำหรับคุณๆ ที่ใช้ Windows คงต้องเคยได้ยินคำว่า? Temp. File หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Temporary Fire แล้วเจ้า Temp. File คืออะไร Temp. File ก็คือไฟล์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณ ติดตั้งโปรแกรม ใช้โปรแกรมต่างๆ แล้ว เมื่อใช้โปรแกรมแล้ว ปกติก็จะลบตัวเอง แต่บางครั้ง เจ้าพวกนี้ก็ไม่ย่อมลบออกปล่อยให้เป็นไฟล์ขยะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ยิ่งพวกโปรแกรมเบาว์เซอร์ที่คุณๆ เล่นอินเตอร์เน็ต พวกนี้จะไม่ลบตัวเอง (ต้องตั้งค่าในโปรแกรมให้ลบ) จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้โปรแกรมใช้ในครั้งต่อไปที่เรียกว่า Cache File? ไฟล์พวกนี้เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็ควรลบออกจากระบบเสียบางเพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น ?คราวนี้บางท่านอาจถามว่าแล้วจะรู้ขนาดมันได้ไหนเพื่อตัดสินใจในการลบไฟล์พวกนี้ จะกำหนดเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ไม่ได้ เพราะแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน

วันนี้ผมมาเสนอแนะวิธีไม่ยากเกินไปสำหรับคุณๆ? ที่จะรู้ขนาดของ Temp. File นั้นคือเขียน ?Script Batch File ขึ้นมาเรียกขนาดของ Temp. File มาดู

Advertisement

ก่อนอื่นมาให้ความรู้เข้าใจจุดเป้าหมายของเราสักเล็กน้อยว่าอยู่ที่ใดบางใน Windows

Temporary Folder

โฟลเดอร์นี้ปกติจะอยู่ที่ ?C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp? จะใช้เป็นที่เก็บไฟล์ชั่วคราวของโปรแกรมเกือบทุกโปรแกรม

Internet Explorer 8 Cache

โฟลเดอร์นี้จะอยู่ที่ ?C:\Users\<username>\Local Settings\Temporary Internet Files\? ตัว Cache File เป็นไฟล์ที่ช่วยให้ IE8 แสดงผลเว็บได้เร็วขึ้น แต่ถ้ามีมากๆ ก็ทำให้ Windows ทำงานช้าได้

Internet Explorer 8 Cookies

Cookies File ของ IE8 จะเก็บอยู่ที่ ?C:\Users\<username>\Local Settings\Temporary Internet Files?

Profile

เป็นที่เก็บข้อมมูลช่วยตัวของคุณจะอยู่ที่ ??C:\Users\<username>\?

Firefox Cache

อินเตอร์เน็ตเบาว์เซอร์ยอดฮิตอันดับต้นๆ จะเก็บ Cache File ไว้ที่?C:\Users\<username>\AppData\Local\Mozilla\FireFox\Profiles\?

Chrome Cache

อินเตอร์เน็ตเบาว์เซอร์น้องใหม่ไฟแรงจะเก็บ Cache File ไว้ที่ ?C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\?

Opera Cache

อินเตอร์เน็ตเบาว์เซอร์ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ได้รวดเร็วจะเก็บ Cache File ไว้ที่

?C:\Users\<username\AppData\Local\Opera\Opera\cache\?

เมื่อรู้จุดหมายที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการรู้ขนาดโดยรวม มาเขียน Script File

1.ให้เปิด Notepad ขึ้นมา แล้วก็อปปี้ Script ?ด้านล่างนี้ไปปะที่ Notepad

@echo off

echo Temp Folder

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s %temp% | find ?File?” ?) do set last=%%a

echo %last%


echo IE 8 Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo IE 8 Cookies

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%appdata%\Microsoft\Windows\Cookies? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Profile

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%userprofile%? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Chrome Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Firefox Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Mozilla\FireFox\Profiles\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Opera Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Opera\Opera\cache\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%

pause

show temp info 01

2.ให้เซฟเป็นไฟล์ตระกูล .bat ในที่นี่ให้ชื่อว่า Show_temp_info.bat

show temp info 02

เสร็จมาทดลองดู ให้เราดับเบิลคลิกไฟล์ที่สร้างมา Batch File จะทำงานสักครู่? ก็จะแสดงขนาดของ Temporary Folder มาให้ดู คราวนี้คุณก็รู้ขนาดของ Temp. File แล้ว ก็พิจารณาได้แล้วว่าสมควรจะลบออกหรือไม่? วิธีลบก็จะเขาไปตามตำแหน่งที่ กล่าวไว้ไว้ข้างต้นแล้วทำการลบ หรือจะใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานด้านนี้ก็ได้ ?แล้วแต่ความต้องการแต่ละคน

show temp info 03

หมายเหตุ: ใน Script ผมได้ใส่ตำแหน่งที่เก็บของเบาว์เซอร์ตามที่เครื่องผมมี แต่ถ้าคุณผู้อ่านไม่ได้ใช้เบาว์เซอร์แบบผมจะเอารายละเอียดใน Script ออกก็ได้ ?ตัวอย่าง เช่นเอา Opera ออก ก็ให้ตัดประโยคตามนี้ออกจาก Script

echo Opera Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Opera\Opera\cache\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%

show temp info 04

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

IT NEWS

แม้ว่า Windows 7 จะเปิดตัวออกมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานหลงอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียว เมื่อดูจากส่วนแบ่งตลาดการใช้งานทั่วโลก และหลายคนก็ยังไม่สะดวกที่ทำการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Google เลยเตรียมยืดการสนับสนุน Chrome Windows 7 ออกไปอีก

Tips & Tricks

เจอกันอีกแล้วนะครับ คราวนี้จะเป็นบทความที่เขียนลำบากมาก ซึ่งต้องทำจริง และเขียนไปพร้อมๆกัน เพื่อจะได้รู้ว่าใช้ประโยชน์ได้จริง บทความนี้สำหรับท่านที่ต้องการลงวินโดว์ใหม่เองโดยที่ไม่ต้องการพึ่งวิธี Recovery ที่ติดมากับเครื่อง นั่นหมายความว่า บทความนี้จะเชื่อมโยงกับเครื่องที่มี Windows License แท้ที่ติดมากับเครื่องซึ่งคุณสามารถดู Product Key ที่ใต้เครื่องของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows รูปแบบใดหรือประเภทใดก็สามารถที่จะใช้บทความนี้เป็นวิธีในการ Activate ที่แถมมากับเครื่องของคุณผ่านทางโทรศัพท์ Advertisement

AMD

ในช่วงเดือน พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊ค ซีพียู ที่ส่งผลไปสู่การเล่นเกม ที่มีทั้งเกมเก่าและเกมใหม่มารีรันกันให้เพียบ แต่วันนี้เอาสถิติน่าสนใจจากหน้าร้านออนไลน์ใน Steam มาให้ได้ดูกัน เพราะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียว ตั้งแต่ซีพียู การ์ดจอ และระบบปฏิบัติการ อย่าง Windows 7 ที่กลับมาแรงอีกครั้ง Advertisement เริ่มตั้งแต่ซีพียู เห็นตัวเลขสัดส่วนของซีพียู...

Other News

ต้องบอกว่าคราวนี้ BIOSTAR มาแบบเซอร์ไพรซ์ เอาใจผู้ใช้ที่ยังคงเหนียวแน่นกับระบบปฏิบัติการยอดฮิตติดอันดับสองของทั่วโลกอย่าง Windows 7 x64 ที่ไม่ต้องอยู่กับฮาร์ดแวร์เก่า แต่ยังสามารถอัพเกรดมาใช้ซีพียู เมนบอร์ดรุ่นใหม่ในเวลานี้ได้ บนเมนบอร์ด B365 ทั้ง 2 รุ่น พร้อมมีเครื่องมือสำหรับทำอิมเมจสำหรับติดตั้ง Windows 7 มาให้อีกด้วย Advertisement โดยเมนบอร์ด BIOSTAR ที่ออกมาสนับสนุน OS...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก