Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gaming Notebook

Operation Flashpoint: Red River Bio Trailer อีกหนึ่งเกมน่าเล่นแห่งปี

Operation Flashpoint: Red River Bio สร้างโดย William Kirby เป็นเป็นหนึ่งในทีมงานของ Codemasters และถือว่าเป็นเกมที่ถูกดันขึ้นไปไม่แพ้ World in conflict

logo-operation-flashpoint-red-river-oosgame-weebeetroc

Operation Flashpoint: Red River Bio สร้างโดย William Kirby เป็นเป็นหนึ่งในทีมงานของ Codemasters และถือว่าเป็นเกมที่ถูกดันขึ้นไปไม่แพ้ World in conflict

Advertisement

operation-flashpoint

ในสมรภูมิรบน้ำเกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ ทะเลแดง ในตะวันออกกลาง กับ หน่วยรบอันกล้าเก่งของอเมกา

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ