Connect with us

Hi, what are you looking for?

Windows Zone

วิธีแบ่งและรวมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใน Windows 8

สำหรับคุณๆ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ PC ในช่วงนี้จะมี Windows 8 ติดมาซึ่งจะมีการแบ่ง partition หรือ รวม partition

สำหรับคุณๆ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ PC ในช่วงนี้จะมี Windows 8 ติดมาซึ่งจะมีการ แบ่งพาร์ติชัน (Partition) ของฮาร์ดดิสก์มาเรียบร้อย แต่เรามีความต้องการการจะปรับเปลี่ยนขนาด Partition ในฮาร์ดดิสก์ตามที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาโปรแกรมพวก Third party ที่ทำงานในลักษณะ Disk Management เพราะ Windows 8 ก็มีให้มาอยู่แล้ว

partition manag 01

Advertisement

วันนี้มาดูวิธีที่จะขยายหรือลดขนาดพาร์ติชัน รวมทั้งการแบ่ง Partition เพื่อทำเป็นไดร์ฟใหม่กัน

1.กดคีย์ Windows + R แล้วพิมพ์ diskmgmt.msc ในหน้าต่าง Run แล้วกด Enter

2.หน้าต่าง Computer Management จะเปิดขึ้นมาให้คลิกไปที่ Disk Management จะเห็นรายการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่อยู่ในเครื่องของเรา ในตัวอย่างของผมมีไดร์ฟเดียวนะครับ คือไดร์ฟ C:

partition manag 02

 

การลดขนาดพาร์ทิชันและเอาพื้นที่มาทำไดร์ฟใหม่

3.ต่อไปนี้เราจะลดพื้นที่ไดร์ฟเพื่อเอาพื้นที่ที่เหลือทำไดร์ฟใหม่ โดยแบ่ง Partition?ให้คลิกขวาที่ไดร์ฟที่จะลดขนาดเลือกคำสั่ง Shrink Volume

partition manag 03

4.ระบบจะทำการตรวจสอบไดร์ฟหรือพาร์ทิชันที่จะทำการลดขนาด (Shrink Partition)

partition manag 04

5.เมื่อระบบทำการตรวจสอบเสร็จ ก่อนจะ แบ่ง Partition?จะถึงขั้นตอนที่จะลดพื้นที่ โดยจะแสดงรายละเอียดของไดร์ฟออกมาดังมีรายละเอียดตามนี้

  • Total Size before shrink in MB ? จำนวนพื้นที่ของไดร์ฟทั้งหมด
  • Size of available shrink space in MB ? จำนวนพื้นที่ว่างของไดรฟ์ ที่จะสามารถแบ่งได้
  • Enter the amount of space shrink in MB ? ช่องว่างนี้จะเป็นที่ให้ใส่ขนาดพื้นที่ที่เราจะแบ่งเป็นพื้นที่ว่างที่จะทำเป็นไดร์ฟอีกไดร์ฟ
  • Total size after shrink in MB ? จำนวนพื้นที่ที่เหลือหลังจากการ แบ่ง Partition?แล้ว

จากนั้นให้เราเลือกพื้นที่ต้องการ แล้วคลิก Shrink

partition manag 05

6.ระบบจะทำการลดพื้นที่ไดร์ฟ เพื่อเหลือพื้นที่ว่าง ในการแบ่ง Partition?ที่จะทำเป็นไดรฟ์ต่อไป เมื่อระบบทำงานเสร็จ จะเห็นว่ามีไดร์ฟเพิ่มขึ้นมาต่อท้ายไดร์ฟที่ทำการลดพื้นที่และเป็นพื้นที่แบบ Unallocated (พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน)

partition manag 06

7.จากนั้นมาจัดการกับพื้นที่ว่าง (Free Space) เพื่อทำไดร์ฟใหม่ ให้คลิกขวาพื้นที่ Unallocatedนี้เลือกคำสั่ง New Simple Volume

partition manag 07

8.คลิก Next เพื่อสร้าง New Simple Volume

partition manag 08

9.ต่อมาให้ใส่พื้นที่ แบ่ง Partition?ที่ต้องการทำไดร์ฟใหม่ ที่ Simple volume size in MB ซึ่งสามารถเลือกใส่จำนวนน้อยการจำนวนพื้นที่ที่เลือกทั้งหมดได้ เพื่อเลือกไว้ทำไดรฟ์อื่นได้อีก แต่สำหรับในที่นี่ใส่จำนวนพื้นที่ทั้งหมด เสร็จแล้วคลิก Next

partition manag 09

10.เลือกชื่อไดร์ฟจะให้เป็น D, E, F..แล้วคลิก Next

partition manag 10

11.ต่อมาจะมีตัวเลือกว่าจะฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์อะไร ให้เลือก NTFS และใส่ชื่อของไดร์ฟที่ Volume label ตรง Perform a quick format ให้คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อฟอร์แมตแบบเร็ว (Perform a quick format) ถ้าไม่คลิกจะใช้เวลาฟอร์แมตนานมากๆ จากนั้นคลิก Next

partition manag 11

12.ปล่อยให้ระบบทำงานไปสักครู่ เมื่อสร้าง New Simple Volume เสร็จเรียบร้อยจะปรากฎดังภาพ ก็คลิก Finish

partition manag 12

13.เราก็จะได้ไดร์ฟมาใช้งานอีกหนึ่งไดร์ฟ เอาไว้เก็บข้อมูล

?

การแบ่ง Partition?ขยายพื้นที่ไดร์ฟ

14.เปิดหน้าต่าง Computer Management และไปที่ Disk Management ในแบบเดียวกับ ข้อ 1 และ 2

partition manag 13

15.ในการรวมพื้นที่ไดร์ฟที่รวมกันจะต้องมีพาร์ติชันที่ต่อเนื่องกันอย่างในรูปภาพ ไดรฟ์ C กับไดรฟ์ E มีพาร์ติชันติดกันและต้องไม่ลืมนะครับ ไดร์ฟที่จะเอามารวมกับไดร์ฟหลักข้อมูลจะหายหมด? ถ้ามีข้อมูลสำคัญก็ให้ทำการแบ็กอัพไว้ก่อน ?เมื่อจัดการด้านข้อมูลแล้ว ก็ให้คลิกขวาที่ไดร์ฟเลือกคำสั่ง Delete Volume

partition manag 14

16.จะมีการหน้าต่างเตือนในเรื่องของข้อมูลในไดร์ฟที่จะลบแสดงออกมาให้คลิก Yes

17.เมื่อระบบลบพื้นที่ไดร์ฟเรียบร้อย การแบ่ง Partition?พื้นที่ของไดร์ฟจะเป็น Unallocated

partition manag 15

18.ต่อมาให้คลิกขวาที่ไดร์ฟหลักที่เราจะขยายพื้นที่ในที่นี้ได้แก่ไดรฟ์ C เลือกคำสั่ง Extend Volume

partition manag 16?

19.ต่อมาคลิก Next

partition manag 17?

20.ต่อมาจะมีรายละเอียดในการรวมพื้นที่หรือรวม Partition ไดร์ฟ

  • Total volume size in megabytes (MB) ? ขนาดของพื้นที่เมื่อรวมแล้ว
  • Maximum available space in MB ? ขนาดพื้นที่ว่างที่จะนำมารวมได้
  • Select the amount of space in MB ? ขนาดพื้นที่ที่เราต้องการเอาไปรวม Partition

ในที่นี่ให้ใช้พื้นที่ว่างทั้งหมดเอาไปรวมไดร์ฟ ใส่ขนาดแล้วคลิก Next

partition manag 18

21.ปล่อยให้ระบบทำงานสักครู่ เมื่อรวมพาร์ติชั่น ก็จะเสร็จเรียบร้อย คลิก Finish

partition manag 19

22.กลับมาดูที่ไดรฟ์ C จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว

partition manag 20

วีดีโอการแบ่งและรวม Partition บนวินโดวส์ 8

? ? ?

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

Disk Management จัดว่าเป็นฟีเจอร์สำคัญอีกอันหนึ่ง ที่ช่วยจัดการฮาร์ดดิสก์ SSD และบรรดา Storage ต่างๆ ภายในคอม อยู่บน Windows มายาวนาน แต่หลายคนก็มักจะหาโปรแกรมจัดการพาร์ทิชั่น ที่เป็นแบบ 3rd party ที่เป็นโปรแกรมเสริมมาลงไว้ เนื่องจากมีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์มากกว่า รวมถึงใช้งานง่าย แทนการใช้ฟีเจอร์ที่มากับ Windows 10 นี้ แต่ล่าสุด...

Tips & Tricks

ในปัจจุบันการใช้งานข้อมูลมีมากขึ้น ดังนั้นฮาร์ดดิสก์จึงเป็นปัจจัยหลักในการเก็บข้อมูลและโอนย้าย ในบางครั้งก็จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ เพื่อขยับไปยังรุ่นหรือความจุที่มากกว่า

Special Story

ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า Windows 8 หรือ Windows 8.1 เอง ไม่ได้มาพร้อม Start Menu เหมือนกับใน Windows 7 บางคนอาจจะยังใช้งานไม่คล่องตัวกัน

Notebook News

Windows เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ที่ได้รับความนิยมติดตั้งวินโดวส์ ปัจจุบันจะเป็น Windows 8 และภายในปี2013 ก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเป็น Windows 8.1