Home » 1. Notebook News

WD และ Toshiba แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ปูทางสำหรับการรวม WD / Hitachi

1 Mar 12 - By l

หลังจากประสบกับปัญหาน้ำท่วมในบ้านเราไป โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ใหญ่ๆก็ได้รับผลตามกันไปแทบจะทุกยี่ห้อ รวมถึง Wester Digital หรือ WD ด้วย แต่ัวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์แล้ว โดย WD เพิ่งจะทำข้อตกลงกับ Toshiba ในการที่จะส่งเครื่องมือเครื่องใช้ และข้อมูลความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ WD เอง ในการใช้เอาไปผลิตฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว สำหรับการใช้งานระดับผู้บริโภคทั่วไป แต่ Toshiba นั้นไม่ได้จะจ่ายกลับ WD เป็นเงินสด แต่ผู้ผลิตจากญี่ปุ่นรายนี้ จะแลกเปลี่ยนด้วยการให้สิ่งจำเป็นต่างๆในการเอาไปใช้ผลิตฮาร์ืดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หลักจากที่โรงงานต้องโดนปิดไป เพราะว่าได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในบ้านเรา ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆสำหรับข้อตกลงนี้ แต่ความเป็นจริงก็คือ WD ต้องการที่จะยกเลิกธุรกิจฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้ว ในยุโรปอยู่แล้ว ที่เป็นการตอบสนองต่อเงื่อนไขของสหภาพยุโรปสำหรับการรวมเข้ากับ Hitachi ในปีนี้

และตั้งแต่ Seagate ไำด้ซื้อกิจการด้านฮาร์ดดิสก์จาก Samsung มาแล้ว การรวมกันของ WD และ Hitachi ก็ยิ่งทำให้เหลือผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้เพียง 2 ราย สำหรับกลุ่มตลาดฮาร์ดดิสก์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนข้อตกลงระหว่าง WD และ Toshiba นั้นก็คงต้องดูต่อไปอีกในเดือนหน้า ว่าจะผ่านการอนุมัติหรือไม่

ที่มา: The Verge
© Copyright - Notebookspec.com All Rights