Home » 4. Other News

[News] อย่าโทษเกม! เป็นโรคซึมเศร้าบรรเทาด้วย เกม VR สำหรับการแพทย์

20 Feb 16 - By l

ถึงคราวที่เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality – VR) จะได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพมากเกินกว่าเป็นแค่อุปกรณ์สันทนาการราคาแพง โดย University College London ศูนย์วิจัยสาธารณะในสถานศึกษาของอังกฤษร่วมกับ มหาวิทยาลัย Barcelona ของสเปน เผยในวารสารการแพทย์ British Journal of Psychiatry Open ว่าได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้รักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 23 ถึง 61 ปี จำนวน 15 คนอย่างได้ผล

VR

การรักษาแบ่งเป็น 2 ช่วง เริ่มจากช่วงแรกที่ผู้ป่วยจะได้รับหน้าที่ปลอบเด็กกำลังร้องไห้ซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าในโลกเสมือน ช่วงที่ 2 ผู้ป่วยจะได้สวม VR อีกเครื่องเพื่อสลับบทบาทไปเป็นเด็กที่น้ำตาอาบแก้มและฟังถ้อยคำปลอบโยนที่ตัวเองได้พูดไว้ช่วงแรก ผลปรากฏว่า 1 เดือนหลังการทดลองรักษาระดับความซึมเศร้าของผู้ป่วย 9 คนลดลง ด้านศาสตรจารย์ Chris Brewin หัวหน้าคณะวิจัยและผู้เขียนหลักของรายงานชิ้นนี้ กล่าวว่า “เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ชอบวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงได้ผ่อนคลายและหวังว่าจะได้พัฒนาเพื่อใช้รักษาในวงกว้างต่อไป”

ข้อมูลจาก : marketeer , bbc.com

 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights