Come Back!!! Samsung Galaxy Note 7 จะกลับมาวางขายอีกครั้งในเดือนมิ.ย. ในชื่อว่า Galaxy Note FE
ดู 81 ครั้ง 2 วัน ที่ผ่านมา

© Copyright - Notebookspec.com All Rights