ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่า
จะมีใครสักคนชอบชีวิตของเราจริงๆ...