ในอนาคต ผมอยากจะเปลี่ยนการ์ดจอ เป็น Nvidia Goforce RTX2070
แต่เนื่องจากว่า...