เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หมายเลขที่ได้จากการ สุ่มเลขบัตร...