กรณีศึกษาของ Harvard Business School ฉบับแรกThe General Shoe Companyออกมาในปี 1921...