ถ้าลง windows จะไม่สามารถ ทัช2นิ้ว แล้วเปิดเมนู
และไม่มีให้ตั้งค่า มีแต่แบบกดลงน้ำหนัก2นิ้ว


ลง ubuntu จะใช้งานได้ปกติ...