สวัสดีครับ คือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปและเล่นเกมครับ ตอนนี้อยากได้เกมมิ่งโน้ตบุ๊คซักเครื่องแต่ที่ดูมาหล ายยี้ห้อไม่ค่อยจะมีที่ช่องเสียบ...