ผมเผลอไปใช้โปรแกรมที่มการปรับแต่ง cpu parking index ผมเลยไม่รู้ว่ามันปกติของเครื่องหรือป่าวครับ...