Home » Tip & Trick

Update Driver เรื่องง่ายๆ บน Windows 8

7 Sep 13 - By l

การอัพเดตไดรเวอร์ ถือเป็นเรื่องสามัญของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นิยมทำกัน เพราะนอกจากจะช่วยแก้ไขระบบการทำงานของของฮาร์ดแวร์ให้ดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนในการลดปัญหาอันเกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์กับระบบอีกด้วย โดยในบางครั้งการอัพเดตไดรเวอร์จะช่วยให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะอัพเดตได้บ่อยตามต้องการ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และไดรเวอร์นั้นๆ ที่จะมีความถี่ในการพัฒนามากน้อยเพียงใด โดยในกระบวนการอัพเดตบน Windows 8 นั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาก เพราะรูปแบบจะคล้ายคลึงกับการทำงานบน Windows 7 มากทีเดียว

?
1
ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการความรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Windows + W พร้อมกัน จะปรากฏหน้า Search ขึ้นมา ให้พิมพ์ความว่า Update ในช่อง Settings หน้าต่างด้านซ้ายมือจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ Update ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Update Device Driver
?
?

?
2
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างของ Device Manager ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ Update driver ด้วยการดับเบิลคลิกหรือคลิกขวา
?
?

?
3
เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้ว ก็จะมีหน้าต่าง Properties ของอุปกรณ์นั้นๆ แสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่แท็บ Driver แล้วเลือกที่หัวข้อ Update driver
?
?

?
4
สามารถเลือกการทำงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ
-Search automatically for updated driver software สำหรับให้ระบบทำการค้นหาไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ
-Browse my computer for driver software เป็นการค้นหาไดรเวอร์ที่จัดเก็บไว้ด้วยตัวเอง
?
?

จากนั้นทำตามขั้นตอนของระบบกำหนดให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากต้องการให้รวดเร็ว ผู้ใช้ต้องกำหนดขอบเขตหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บให้แคบที่สุด เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการค้นหา แต่ในกรณีที่ค้นหาด้วยตัวเอง ก็ต้องแน่ในว่ามีการเตรียมไฟล์ไดรเวอร์ไว้ครบและถูกต้องสำหรับการใช้งาน
© Copyright - Notebookspec.com All Rights