Home » Adver

[ASRock] อัพเดตไบออสบนเมนบอร์ด ก่อนปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ

29 Apr 16 - By l

โดยปกติบนเมนบอร์ดทุกรุ่นขณะที่บูทเข้าสู่ระบบ จะผ่านขั้นตอนของไบออส ซึ่งเป็นปราการด่านแรก สำหรับตรวจสอบบรรดาฮาร์ดแวร์และเช็คความเรียบร้อยของระบบ โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งฟังก์ชั่นการทำงานของเมนบอร์ดได้ในไบออสนี้ ในบางครั้งเพื่อให้รองรับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ หรือสนับสนุนฟังก์ชั่นพิเศษได้บนเมนบอร์ด ก็ต้องอาศัยการอัพเดตไบออส

ASRock E3V5 WS

เช่นเดียวกับเมนบอร์ด ASRock ซึ่งเป็นแบบ UEFI BIOS ก็สามารถอัพเดตไบออสให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้เช่นเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ASRock Instant Flash ที่มีมาบนเมนบอร์ด ทำให้การแฟลชไบออสหรืออัพเดตไบออสทำได้ง่ายขึ้น การเข้าถึงโหมดดังกล่าวได้ด้วยการกดปุ่ม F6 เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง จากนั้นไปที่ Tool แล้วเลือก Instant Flash ที่อยู่ในหัวข้อ UEFI Update Utility

ASRock E3V5 WS (2)

ตัวอย่างเช่น เมนบอร์ด ASRock E3V5 WS ที่คุณสามารถดาวน์โหลดไบออสใหม่ล่าสุดเฉพาะสำหรับเมนบอร์ด ได้จากเว็บไซต์ ASRock.com จากนั้นเก็บบันทึกเอาไว้ในไดรฟ์อื่นๆ เช่นแฟลชไดรฟ์

ASRock E3V5 WS (4)

จากนั้นเข้าไปในไบออส แล้วไปที่ UEFI Update Utility เลือก Instant Flash แล้วเลือก BIOS Flash ROM from ให้เลือกไฟล์ BIOS ที่อยู่ในไดรฟ์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้ ก่อนหน้านี้ คลิกที่ Update

ASRock E3V5 WS (3)

ระบบจะให้คุณยืนยันในการอัพเดต BIOS UEFI update โดยจะเปลี่ยนจากเวอร์ชั่น P1.00 ไปเป็น P1.10 และเมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะทำการ Restart เป็นอันจบกระบวนการอัพเดต

เมื่ออัพเดตแล้วกลับเข้ามาสู่หน้าของ UEFI BIOS อีกครั้ง จะพบว่าไบออสจะกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ P1.10 และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลจาก: ocinside.de

ค้นหาเมนบอร์ด Socket 1151 ของคุณสำหรับดาวน์โหลดไบออสใหม่ได้จาก ที่นี่
© Copyright - Notebookspec.com All Rights