Home » Software

Uninstall โปรแกรมด้วยเมนูคลิกขวา

20 Jun 11 - By l

ในการที่คุณผู้ใช้ Windows จะ Uninstall หรือถอดการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ก็จะต้องเข้าไปที่ Control Panel ซึ่งมีคำสั่งการ Uninstall โปรแกรม อยู่ที่นี่ จะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราเอาคำสั่งติดตั้งโปรแกรมมาไว้ที่เมนูคลิกขวา เพียงแค่เราคลิกขวาที่ Short cut ของโปรแกรมที่ต้องการ Uninstall แล้วเลือกคำสั่ง Uninstall โปรแกรมก็เข้าสู่ขั้นตอนการ Uninstall โปรแกรมนั้นทันที

การทำเมนูคลิกขวาเพื่อการ Uninstall โปรแกรม นั้นก็ต้องใช้ตัวช่วยที่ชื่อ Menu Uninstaller เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่เราสามารถใช้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

1.เมื่อคลิกขวาที่ Shortcut ของโปรแกรมที่ต้องการ Uninstall แล้วเลือกคำสั่ง Uninstall โปรแกรมจะถามย้ำเตือนการ Uninstall

 

2.โปรแกรมจะทำการค้นหาลิงค์ที่ถูกต้องกับ Shortcut เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน Uninstall

 

3.ถ้าไม่พบลิงค์โปรแกรมที่ถูกต้องจะได้รับการเตือนไม่สามารถ Uninstall ด้วยวิธีนี้ได้ และจะถามว่าเราจะเข้าขั้นตอนการ Uninstall ปกติของ Windows หรือไม่

 

4.ในกรณีที่โปรแกรมตรวจพบว่า Short cut นั้นมีลิงค์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่ง ก็จะแสดงรายการโปรแกรมนั้น ให้เราเลือกอีกที

 

ดาวน์โหลดได้ที่

http://sites.google.com/site/leizersoftware/home

หรือที่นี่

http://www.softpedia.com/progClean/Menu-Uninstaller-Clean-188034.html

http://menu-uninstaller.findmysoft.com/review/

http://www.softoxi.com/menu-uninstaller.html

http://www.soft-go.com/view/Menu-Uninstaller_93883.html
© Copyright - Notebookspec.com All Rights