Home » 4. Other News

Twitter – เตรียมลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในเร็วๆ นี้ เพื่อลดปริมาณให้ระบบฐานข้อมูล

30 Nov 19 - By l

ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลแบบไหนนั้นเชื่อว่าคงมีหลายๆ บัญชีที่สมัครใช้บริการไว้แต่ไม่ได้ใช้งานจริงๆ จังๆ ดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการลดปริมาณให้ระบบฐานข้อมูลของตัวเองลดลงพร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รายใหม่ที่ต้องการใช้ชื่อของบัญชีที่ไปซ้ำกับผู้ใช้รายเก่าๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนั้น ล่าสุดทาง Twitter ได้มีการออกมาเผยว่าทาง Twitter จะทำการลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานออกจากระบบ โดยตามกำหนดการนั้นทาง Twitter เองจะเริ่มดำเนินการลบบัญชีเหล่านั้นในวันที่ 11 ธันวาคมนี้

สำหรับข้อกำหนดที่ทาง Twitter จะใช้ในการลบบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนั้นก็คือบัญชีที่ไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยการลบบัญชีดังกล่าวนั้นยังถือว่าเป็นโชคดีของผู้ใช้เนื่องจากว่าทาง Twitter นั้นจะค่อยๆ ทำการลบบัญชีไปไม่ได้ทำการลบบัญชีที่เข้าข่ายทั้งหมดในครั้งเดียวกัน ซึ่งกระบวนการลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานดังกล่าวนี้นั้นจะใช้ระยะเวลาหลายๆ เดือนต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้งานที่ยังคงอยากใช้งานอยู่นั้นได้มีโอกาสในการเข้าสู่ระบบเพื่อให้ชื่อบัญชีของตัวเองนั้นไม่ถูกลบออกไป

อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นการลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานดังกล่าวนี้นั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างเนื่องจากว่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ได้มีการเสียชีวิตไปแล้วนั้นก็จะถูกรวมเข้าไปในกลุ่มบัญชีของผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ทาง Twitter กำหนดเอาไว้ด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้อาจจะทำให้ผู้ใช้ที่เป็นเพื่อนหรือครอบครัวของผู้ใช้บัญชีที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงการโพสต่างๆ ของผู้ใช้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อีกต่อไป ทั้งนี้ท่านใดที่คิดว่าตัวเองอาจจะตกอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่จะถูกลบก็อย่าลืมทำการเข้าสู่ระบบเอาไว้เพียงแค่นี้ชื่อบัญชีของคุณนั้นก็จะไม่ถูกลบออกไป

ที่มา : tweaktown© Copyright - Notebookspec.com All Rights