Home » 4. Other News

Kingston ก้าวสู่อันดับหนึ่งในตลาด DRAM ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 59% ในปี 2014 ที่ผ่านมา

4 Aug 15 - By l

ผลการจากจัดอันดับผู้ผลิต DRAM Module ล่าสุด โดย DRAMeXchange ซึ่งเป็นหน่วยงานของ TrendForce ในการรายงานยอดขายรวมของตลาด DRAM Module ทั่วโลกในปี 2557 อยู่ที่ 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยยอดขายนี้เพิ่มขึ้นถึง 21% จากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 7.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ Kingston ได้ก้าวสู่การเป็นอันดับหนึ่งในตลาด DRAM ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่มากถึง 59% ในปี 2014 ที่ผ่านมา

Kingston ยังครองตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมในปี 2557 และคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การค้าแบบทำสัญญา (Contract Trades) ในปีนี้
ที่ Kingston ยังคงครองตลาดผู้ผลิต DRAM Module เป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากการทำการตลาดแบบทำสัญญาซื้อ-ขายที่เพิ่มขึ้น และราคาซึ่งคงที่ในตลาดเฉพาะจุด Kingston Solution Inc. (KSI) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสินค้า eMCP ของ Kingston ได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดอย่างหนักในประเทศจีน และสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ในตลาดสมาร์ทโฟนของประเทศได้ จากภาพรวม KSI ยังอยู่บนเส้นทางที่จะเป็นผู้ผลิต eMCP ในระดับต้นๆ

ภาพที่ 1 การจัดอันดับผู้ผลิตทั่วโลกในปี 2557

Table

ที่มา : DRAMXchange, มิถุนายน 2558
หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ผลิตโมดูลมีจำนวนเพิ่มขึ้น การจัดอันดับจะใช้รายได้จาก DRAM รายปีเท่านั้น

พบกับ Kingston ได้ที่
Facebook: http://www.facebook.com/KingstonBlogFansClub.en
YouTube: http://www.youtube.com/user/KingstonAPAC
© Copyright - Notebookspec.com All Rights