Home » Notebook Game (N4G)

Toshiba solid-state ขนาดจุใจ 512GB!!

1 Jul 08 - By l

toshiba-512gb-ssd

Toshiba เตรียมโชว์ Solid State Drive ขนาด 512 เมกกะไบต์ ในงาน Consumer Electronics Show เดือนหน้า
และจะเริ่มวางตลาดในไตรมาสสองของปี 2009

เราทราบดีกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ Solid State นั้นความจุสูงนั้นได้ถูกนำไปใช้กับโน้ตบุ๊ก
และเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างแพร่หลาย

โต ชิบากล่าวว่า การออกไดร์วมาในครั้งนี้นั้นจะเป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถเขียนและอ่านได้อย่างรวดเร็ว
โดยมีการพัฒนาจากระบบ Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Technology ซึ่งทำให้สามารถผลิต Solid State
ได้ความจุสูงขึ้น แต่ราคาต่ำลง

*credit : monavista
© Copyright - Notebookspec.com All Rights