Home » Tag » Z515

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Z515

อาจจะมีหลายคนจำชื่อรุ่น Z500 ได้ เพราะว่ามันมีอายุแบตที่ยาว ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เรื่องเวลาต้องใช้งานหลายๆ อย่างพร้อมกัน (more…)

© Copyright - Notebookspec.com All Rights