Home » Tag » wps office

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  wps office

Average Rating

google-docs-1

ที่ผ่านมาการพิมงานหรือทำงานเกี่ยวกับไฟล์เอกสาร ทุกคนต้องใช้งาน Microsoft Office เป็นหลัก จนเกือบจะเป็นการผูกขาดกลุ่มโปรแกรมประเภทนี้ไว้กับ Microsoft office เพียงอย่างเดียว เหมือนกับไร้คู่แข่งทางการตลาดจึงทำให้เกิดข้อเสียร้ายแรงคือ โปรแกรมขาดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีโปรแกรมประเภทนี้ออกมาให้ผู้ใช้งานได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น อีกหลากหลายผู้ให้บริการด้วยกัน   Google Docs (Sheets, Slides etc) Google ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ครอบจักรวาล เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งตัวจริงของ Microsoft ซึ่งโปรแกรม Google Docs สามารถเทียบกับ  Microsoft Word ได้อย่างเท่าเทียม โดยมีสิ่งที่เหนือกว่าคือการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้หลากหลาย อาทิ Android, Windows, iOS และ Mac อีกทั้งยังกินพื้นที่ในการติดตั้งน้อยสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน และที่พิเศษมากก็คือสามารถทำงานรวมกันเป็นทีมได้ โดยในหนึ่งเอกสามารถเข้าร่วมใช้งานได้ทั้งทีม พร้อมกันได้จากหลากหลายช่องทาง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights