Home » Tag » Word 2010

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Word 2010

lenovo-laptop-thinkpad-p70-keyboard-5

สำหรับคนที่เปลี่ยนมาใช้ Windows 10 หรือใช้งาน MS Word 2010 แล้วเจอกับปัญหาการใช้คีย์ลัดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Ctrl + D, Ctrl + C, Ctrl + V หรืออื่นๆ ที่ต้องใช้ปุ่มลัดที่ช่วยลดเวลาในการทำงานได้ไวขึ้น แต่ต้องพบกับปัญหาที่ยุ่งยาก คือไม่สามารถกดปุ่มเรียกใช้คำสั่งสำหรับ Copy, Paste หรือ Cut ได้เลย แบบนี้จะทำอย่างไรดี ปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ไขได้ ด้วยขั้นตอนการปรับแก้บน MS Office เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

ในการทำเอกสารเวิร์ดเมื่อเราต้องการจัดข้อความที่พิมพ์เป็นหัวข้อหรือจัดเป็นลำดับ เราสามารถใช้บูลเล็ต (เครื่องหมาย จุด หรือ ขีด) มาช่วยในการจัด เพื่อความสวยงามและดูเข้าใจง่าย? ปกติในบูลเล็ตจะมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ไม่มากนัก แต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนบูลเล็ตในเอกสารเวิร์ดเดิม ให้เป็น Symbolอื่นนอกเหนือจากของเดิมก็ทำได้ดังนี้ 1.คลิกเลือกกลุ่มข้อความที่มีบูลเล็ตเดิมที่ต้องการเปลี่ยน 2.ในริบบอนแท็บ Home ให้คลิกลูกศรข้างปุ่มบูลเล็ต 3.แล้วคลิกเลือก Define New Bullet

ในการใช้งานโปรแกรมเวิร์ด ถ้าเราสามารถใช้งานด้วยชอร์ตคัด จะสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า การที่ต้องละมือจากคีย์บอร์ดเพื่อมากดเมาส์ ผมคิดว่าเป็นการดี ถ้าจะทราบไว้บ้างว่าคีย์ใดใช้ทำอะไรได้บางในการทำงานกับเวิร์ด ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ บทความนี้จึงขอรวบรวมคีย์ชอร์ตคัตของ ?Word 2010 มานำเสนอ

ในการทำงานกับเอกสารเวิร์ด ส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดเพจเลย์เอาต์ (Page Layout) เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน แต่บ้างครั้งในรูปแบบการทำงานก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บางหน้าของเอกสารเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคละกันในเอกสาร ซึ่งสำหรับ Word 2010 ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับความต้องการนี้ ผมจะนำเสนอวิธีการทำได้ดังนี้ 1.เปิดเอกสารที่ต้องการขึ้นมา ให้คุณเลือกซูมเพื่อดูเอกสารทุกหน้า โดยซูมที่ 30 % โดยประมาณ 2.คลิกเลือกหน้ากระดาษที่ต้องการเปลี่ยนเลย์เอาต์ ควรคลิกที่บรรทัดแรกของหน้ากระดาษนั้น เพื่อการแสดงหน้ากระดาษที่ถูกต้องเมื่อเปลี่ยนเลย์เอาต์ 3.ให้คลิกที่ริบบอนเมนู Page Layout 4.แล้วคลิกที่ปุ่ม Margins เพื่อกำหนดรูปแบบหน้ากระดาษ โดยให้เลือกที่รายการ Custom Margins? 5.ในหน้าต่าง Page Setup ที่แท็บ Margins ในส่วนของ Orientation ให้คลิกเลือก Landscape (หน้ากระดาษแนวนอน) 6.ที่ Apply to: ให้คลิกเลือกเป็น This point forward 7.คลิกปุ่ม OK 8.เมื่อกลับมาที่หน้าเอกสารจะพบว่า เอกสารหน้าที่คุณเลือกได้เปลี่ยนเลย์เอาต์เป็นแนวนอนตามที่ต้องการ

ปกติเอกสารเวิร์ดที่คุณๆ บันทึกหรือเซฟไฟล์ก็จะเป็นรูปแบบเอกสารเวิร์ด (.docx) แต่บางครั้งคุณต้องนำเอกสารในรูปแบบผ่านทางเว็บเพจ หรือนำติดตัวเพื่อนำเสนอในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ซึ่งคุณไม่แน่ใจว่า เครื่องนั้นจะมีโปรแกรมที่รับกลับเอกสารเวิร์ด 2010 ได้หรือไม่ การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ต้องมีโปรแกรมเว็บเบาว์เซอร์ใช้กันทุกเครื่องอยู่แล้ว คุณสามารถบันทึกเอกสารเวิร์ดให้เป็นเว็บเพจได้ดังนี้ 1.เปิดเอกสารที่ต้องการขึ้นมา

ผู้ที่ใช้ Word ทำเอกสารจะเจอปัญหาหนึ่งเป็นประจำ นั้นคือทุกครั้งที่ใช้งาน Word ต้องมากำหนดรูปแบบฟอนต์และขนาดของฟอนต์ที่ต้องการทุกครั้งที่ใช้ Word ?ถ้าคุณแก้ปัญหานี้โดยให้ Word จำค่าฟอนต์ที่คุณต้องการเป็นค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่เปิดใช้ Word ก็สามารถทำได้ดังนี้ 1.เปิด Word 2010 ขึ้นมาที่ริบบอนแท็บ Home ให้คลิกที่ สามเหลี่ยนเล็กๆ ตรงมุมขวาของรายการ Font

© Copyright - Notebookspec.com All Rights