Home » Tag » Windows Lite

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Windows Lite

เป็นเวลากว่า 1 ปีได้แล้วครับที่เราได้ยินว่า Microsoft นั้นกำลังพัฒนาระบบปฎิบัติการรุ่นใหม่อยู่โดยเราอาจจะเคยผ่านตากับชื่อของระบบปฎิบัติการตัวนี้ว่า Windows Core OS ทว่าข้อมูลของระบบปฎิบัติการนี้นั้นมีการพูดถึงจากทาง Microsoft เองน้อยเอามากๆ อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลของแหล่งข่าวภายในของ Microsoft เองนั้น ล่าสุดทำให้เราได้ทราบข้อมูลบางอย่างออกมาบ้าง ซึ่งในส่วนของชื่อระบบปฎิบัติการที่กำลังพัฒนาอยู่นี้นั้นมีชื่อที่เรียกกันภายในว่า Windows Lite ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights