Home » Tag » wd caviar red

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  wd caviar red

หากสังเกตฮาร์ดดิสก์ WD ที่มีจำหน่ายอยู่ในเวลานี้ มีการแยกรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปอย่าง WD Caviar Black Green Blue และ Red ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

© Copyright - Notebookspec.com All Rights