Home » Tag » usb port

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  usb port

Average Rating

Flash drive usb3 (18)

พอร์ต USB ในแต่ละพอร์ต จะไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานในแบบเดียวกันทั้งหมด แม้ว่าจะเป็นพอร์ตมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่พอร์ต USB ที่มีอยู่ในเวลานี้ ในแต่ละพอร์ตอาจทำงานไม่เหมือนกัน บางพอร์ตอาจออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในบางสิ่งเพิ่มเติม เช่น การใช้ชาร์จไฟให้กับมือถือของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต่อกับพอร์ตบางตัว แต่บางพอร์ตอาจจะชาร์จได้ช้า รวมถึงบางพอร์ตก็จะโอนไฟล์ข้อมูลได้ช้ากว่าหรือเร็วกว่าในบางพอร์ตบนพีซีของคุณเอง ดังนั้นการสังเกตการทำงานของพอร์ต USB แต่ละพอร์ตและสามารถระบุการทำงานได้ ก็จะช่วยให้คุณใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights