Home » Tag » upgrade hdd

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  upgrade hdd

Average Rating

Lenovo-Yoga-910-inside-9

สำหรับผู้ใช้งานกระเป๋าแบนๆ การซื้อโน้ตโน้ตบุ๊คสักเครื่องก็คงเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อย ต้องใช้เงินอย่างน้อยๆหมื่นสองหมื่นลงไปก็ถือว่าหนักเอาเรื่อง แต่ก็ใช้ว่าจะเพียงพอกับการใช้งานเสียทีเดียวเมื่อเครื่องเริ่มอืดเริ่มช้า หรือใช้งานไม่ได้ดั่งใจการอัพเกรทหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจดีกว่าซื้อโน้ตบุ๊คใหม่ แต่ด้วยเบี้ยน้อยหอยน้อย จะเลือกอัพเกรทอะไรดีละระหว่าง ฮาร์ดดิสค์ และแรม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งคู่

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights