Home » Tag » Uninstall and change program

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Uninstall and change program

Average Rating

การลบโปรแกรมหรือการ Uninstall โปรแกรมโดยพื้นฐาน เราจะทำก็ต่อเมื่ออยู่บนหน้าเดสก์ทอป แล้วเปิดไปที่ Control panel > Program > Uninstall a program ซึ่งบางคนที่ใช้หน้าจอแบบทัชสกรีน ก็อาจจะไม่สะดวกนัก เนื่องจากต้องเข้าไปหลายขั้นตอน แต่สำหรับคนที่ใช้ Windows 8 นั้น สามารถที่จะเลือกลบโปรแกรมได้จากหน้า Start screen ได้ แม้ว่าจะไม่ได้รวดเร็วแบบใน 1-2 คลิก แต่ก็ถือว่ารวดเร็วกว่าการเข้าไปในหน้า Control panel ของเดสก์ทอป ส่วนวิธีก็ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อน

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights