Home » Tag » UAC

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  UAC

Average Rating

UAC_01

Windows 7 จะมีระบบป้องกันความเสียหายต่อระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับระบบเช่น การลงโปรแกรมใหม่ หรือเปิดโปรแกรมบ้างอย่างเพื่อปรับแต่งอย่างตัว Registry??? ก็จะมีหน้าต่าง POP-UP เตือนตลอด ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่า UAC หรือเรียกเต็มๆว่า? User Account Control ผู้ใช้บางท่านก็จะรู้สึกไม่ชอบก็จะทำการปิดการทำงาน? แต่ในความเป็นจริง UAC เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องเปิดไว้เพราะเป็นการช่วยป้องกันอันตรายที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบตามที่กล่าวข้างต้น? ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมการทำงานของ UAC ได้อย่างที่เราต้องการ แบบรวดเร็วก็จะเป็นการดี

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights