Home » Tag » Turn off hard disk after

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Turn off hard disk after

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับระบบที่มีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป โดยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เมื่อมีการใช้งานฮาร์ดลูกหลักเป็นระยะเวลานานๆ พอเรียกฮาร์ดดิสก์อีกลูกเมื่อต้องการจะเก็บข้อมูล พบว่ายังไม่พร้อมกับการทำงาน เนื่องจากระบบหยุดการทำงานไปชั่วคราว ซึ่งเกิดการสะดุดหรือค้างไปเล็กน้อย เมื่อต้องเริ่มทำงานอีกครั้ง กว่าจะพร้อมในการหมุนจานใหม่ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง สาเหตุหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ระบบ Advance Power Settings ที่กำหนดให้ระบบหยุดการใช้พลังงานชั่วคราว ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้

© Copyright - Notebookspec.com All Rights