Home » Tag » True Wi Fi

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  True Wi-Fi

Average Rating

คำแนะนำ ในการใช้งาน True Wi-Fi แบบล็อกอินอัตโนมัติ ผ่านเครือข่าย .@ TrueMove H Wi-Fi by TrueMove H ให้บริการผ่าน 2 SSID คือ .@ TRUEWIFI จะต้องป้อนรหัส Username และ Password ก่อนใช้งานทุกครั้ง และ .@ TrueMoveH ที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้มือถือ TrueMove H โดยอำนวยความสะดวกด้วยระบบ Auto-Login ไม่ต้องป้อนรหัส Username และ Password ในการเข้าใช้งาน สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีแพ็กเกจ Wi-Fi Unlimited สามารถใช้บริการได้ โดยไม่มีค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ ส่วนผู้ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน หรือแบบเติมเงิน ที่ไม่มีแพ็กเกจ Wi-Fi Unlimited จะมีค่าบริการ เพิ่มเติมตามระยะเวลาการใช้งาน ท่านสามารถกด *900# โทรออก เพื่อตรวจสอบแพ็กเกจ Wi-Fi ที่ใช้งานปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights