Home » Tag » TeraCopy Pro

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  TeraCopy Pro

Average Rating

TeraCopy Pro เป็นโปรแกรมสำหรับก็อปป็ไฟล์เคลื่อนย้ายไฟล์ใหญ่ๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว มีฟังก์ชันที่น่าสนใจ เรียกว่าการก็อปปี้ไฟล์ที่มากับ Windows ไม่สามารถทำได้ ก็อปปี้ไฟล์ได้เร็วขึ้น โดยการใช้ Buffer เพื่อลดเวลาการเข้าถึงไฟล์ สามารถหยุดแล้วย้อนกลับเวลารับส่งไฟล์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ในกรณีที่ก็อปปี้แล้วเกิดการ Error สามารถข้ามไฟล์นั้นไปทำงานไฟล์อื่นๆก่อนได้แล้วกลับมาแก้ไขปัญหาได้อีกครั้ง สามารถหยุดการทำงานระหว่างที่เรากำลังโอนถ่ายไฟล์อยู่ชั่วคราว และ สามารถสั่งให้เริ่มตรงจุดที่เราหยุดได้อีกด้วยครับ มีการสร้างคำสั่งก็อปปี้ไว้ที่เมนูเมนูคลิกขวาของ Windows เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว ตัวโปรแกรมจะจัดการการคัดลอก หรือย้ายไฟล์แทน ?Windows Explorer ทันที คือ เมื่อมีการสั่งก็อปปี้ไฟล์ หรือเอาเมาส์ลาก หรือจะสั่งคลิกขวาเลือกเมนู TeraCopy ก็ได้ โปรแกรมจะขึ้นมาให้เราเลือกรายละเอียด หรือจะกด start ไปเลยก็ได้ครับ ผลคือ มันจะเข้าไปจัดการการคัดลอก หรือย้ายไฟล์ ให้เร็วขึ้น รองรับได้ทุก Unicode รองรับ Windows XP, Vista และ Windows 7 ทั้ง 32 และ 64 บิต

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights