Home » Tag » TCP/IP

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  TCP/IP

สิ่งที่เรียกว่า TCP/IP นั้น ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือ เป็นข้อตกลงในการเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อให้ติดต่อกันได้ จึงต้องมีรูปแบบที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง โดยในปัจจุบันนั้นมีโปรโตคอลอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ TCP/IPv4 และ TCP/IPv6 สำหรับในเวอร์ชัน 6 เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่ออกมารองรับหมายเลข IP ที่มีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้ระบบ IPv4 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนั่นเอง ส่วนในเรื่องที่ว่าจำเป็นหรือไม่ว่าต้องเซ็ตค่า TCP/IP นั้น ต้องบอกว่า ในกรณีที่เชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่องหรือ P2P ก็คงไม่จำเป็นไม่ได้มีความจำเป็นมากนัก แต่ถ้าต้องใช้งานร่วมกันหลายเครื่องหรือต้องผ่าน Server ที่ไม่มีการตั้งค่า DHCP ก็จำเป็นต้องมีการใส่ค่า IP ในฐานะเครื่องลูกข่ายที่ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนจัดการกำหนดค่า IP เหล่านั้นให้ ส่วนวิธีการใส่ค่า TCP/IP ก็ทำได้โดย

TCP_IP_01

ถ้าคุณใช้ระบบเครือข่าย (Network) หรืออินเตอร์เน็ต? แล้วมีปัญหาที่ไม่สามารถ connect กับระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ตเพื่อดูเว็บหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Windows Live Messenger ได้ สาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือ TCP/IP Protocol มีปัญหาอาจมีการทำงานที่ผิดผลาด คุณสามารถลอง รีเซตค่า TCP / IP ให้เป็นค่าดั้งเดิมของ Windows 7 โดยการ ?Reset TCP / IP ได้ด้วยวิธีการดังนี้.. 1.พิมพ์ cmd ลงที่ช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Ctrl + Shift + Enter เพื่อเปิกหน้าต่าง Command Prompt ในสิทธิของ Administrator 2.ที่หน้าต่าง Command Prompt ให้พิมพ์คำสั่ง netsh int ip reset แล้ว Enter

© Copyright - Notebookspec.com All Rights