Home » Tag » T1125

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  T1125

Average Rating
ข่าวล่าสุดค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่า GigaByte T1125 จะได้ออกขายที่ยุโรปและอาจจะรวมถึงอเมริกาในสิ้นเดือนนี้ด้วย เนื่องจากมีคนรายงานออกมาแล้วว่ามันได้ถูกส่งเข้าไปทดสอบใน FCC แล้ว (more…)

© Copyright - Notebookspec.com All Rights