Home » Tag » SPDY

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  SPDY

Average Rating

Google ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการอินเตอร์เน็ตมาก็ถือว่าเป็นเวลาพักนึงแล้ว และก็ดูว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อย สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้ก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยี Google กำลังทำอยู่ตอนนี้ ก็คือการปรับแต่งระบบ HTTP ใหม่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า SPDY อ่านออกเสียงว่า ?speedy?

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights