Home » Tag » sodium ion

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  sodium-ion

sodium-batt-1

จากทีมค้นคว้าในฝรั่งเศสก้าวสู่การพัฒนาแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำ และมีราคาที่ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม เป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาด้วยการใช้เกลือหรือ Sodium ในรูปแบบอุตสาหกรรม 18650 ที่นำมาใช้กับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก ไฟฉาย LED และ Tesla Model S รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ

© Copyright - Notebookspec.com All Rights