Home » Tag » snap window

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  snap window

Average Rating

สำหรับ Internet Explorer นั้น ถือเป็น Web browser อีกรุ่นหนึ่งที่มีความสามารถในการใช้งานที่ดีทีเดียว โดยเฉพาะบรรดาลูกเล่นต่างๆ ก็มีให้ใช้มากมาย รวมถึงบรรดาคนที่ชอบการเปิดหน้าเว็บจำนวนมากๆ โดยที่ไม่นิยมการเปิดหลายๆ หน้าต่าง แต่ใช้วิธีการเปิดเป็น Tab ไว้ในหน้าเดียว ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งในการจัดระเบียบสำหรับการเปิดหน้าเว็บได้เป็นหมวดหมู่ แต่ในบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะเปิดหน้าเว็บเดียวกับแท็บเดิมที่เปิดอยู่ อย่างเช่น เปิดเว็บ www.notebookspec.com แล้วต้องการจะเปิดแยกเป็นหน้าต่างใหม่ต่างหาก ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยที่ไม่ต้อง Copy URL มาเปิดในหน้าต่างใหม่ โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Snap

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights