Home » Tag » smart defrag

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  smart defrag

Average Rating

ปัญหาเครื่องช้า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ดูแลเอาใจใส่จากผู้ใช้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้งานแล้วไม่เคยได้ตรวจเช็คระบบไม่ว่าจะเป็น Scan disk หรือ Defragment เพื่อดูความผิดปกติ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights