Home » Tag » Services

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Services

Average Rating

Services ใน Windows 7 นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ Windows 7 เป็นส่วนที่จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น ?ไม่ติดขัด ในระยะแรกที่เราติดตั้ง Windows 7 ใหม่ๆ การทำงานของ ?Windows 7 ก็จะไม่มีปัญหา แต่เมื่อใช้ไปนานๆ เข้ามีการปรับแต่งค่าต่างๆ ของ Services จากผู้ใช้เองหรือจากโปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในระบบ Windows ก็อาจทำงานไม่ถูกต้องจากที่เคยเป็น วันนี้ ผมมาเสนอแนะว่าเราควรจะทำการ Backup ค่าต่างๆ ของ Services เพื่อเมื่อ Windows 7 ทำงานผิดผลาดเนื่องจาก Services ทำงานไม่ถูกค่าเดิมที่ตั้งไว้ จะได้เอาค่าต่างๆ ของ Services ที่ Backup กลับมาใช้ได้ วิธีการ Backup จะใช้ VBscript มาทำการ Backup ค่าต่างๆ โดยเซฟเป็นไฟล์ .REG 1.ให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ http://www.winhelponline.com/blog/wp-content/uploads/oct08/services_conf_backup.zip เมื่อได้ไฟล์มาแล้วให้ขยายไฟล์ออกมาจะได้ไฟล์ชื่อ services_conf_backup.vbs 2.ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้? VBScript จะทำการ Backup ค่า Services แล้วเซฟเป็นไฟล์ .REG ไว้ที่หน้าเดสก์ทอป ให้ก็อปปี้ไฟล์เก็บไว้ในทีปลอดภัย เอาไว้ใช้ยามจำเป็น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights