Home » Tag » Samsunf Galaxy Note

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Samsunf Galaxy Note

Average Rating

samsung-galaxy-note-7-blue-600-01

หลายๆ ท่านน่าจะพอจำเหตุการณ์ที่สุดแสนจะน่าเศร้าของทาง Samsung เมื่อมีการเปิดตัว Galaxy Note 7 แล้วพอวางจำหน่ายก็มีคนพบว่าตัวเครื่องระเบิดได้กันนะครับ ณ เวลานั้นทาง Samsung ได้ใช้วิธีการเรียกเก็บคืน Galaxy Note 7 กลับมาทั่วโลก (ทั้งที่ยังไม่ถูกซื้อและที่ถูกซื้อไปแล้ว) โดยการเรียกเก็บนี้นั้นไม่ได้เก็บเปล่าๆ ทว่าทาง Samsung ได้สืบหาต้นตอของการระเบิดด้วยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights