Home » Tag » recycle bin หาย

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  recycle bin หาย

Average Rating

restore-recycle bin-desktop (1)

เวลาที่คุณติดตั้ง Windows 10 ในแบบ Clean install หรือ Create user account ขึ้นมาใหม่ ไอคอน Recycle Bin จะปรากฏอยู่บนหน้าจอเดสก์ทอปเป็นค่าพื้นฐาน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ Recycle Bin เพราะบางคนเลือก Shift + Del เพื่อลบไฟล์ดังกล่าวออกไป โดยไม่ย้ายไปอยู่ที่ Recycle Bin แต่ผู้ใช้หลายคนก็ยังเลือกการใช้งาน Recycle Bin สำหรับการเรียกคืนไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เผื่อมีการผิดพลาด ก็ยังเรียกไฟล์กลับมาได้

© Copyright - Notebookspec.com All Rights