Home » Tag » Ram upgrade

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Ram upgrade

Average Rating
RAM (อ่านว่าแรม) ย่อมาจาก Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักที่รับส่งข้อมูลแบบสุ่ม ใช้ส่งถ่ายข้อมูลใด ๆ อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ Continue reading “เลือกดูแรมอย่างไรให้ถูกใจทั้งคนและเครื่อง” »

© Copyright - Notebookspec.com All Rights