Home » Tag » ram clean

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ram clean

การดูแลทำความสะอาด Notebook หรือ Clean up ให้กับระบบ เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ระบบทำงานได้ดีและคล่องตัวขึ้น แต่บางครั้งยุ่งยากและเสียเวลา จึงถูกมองข้ามไป จนทำให้เครื่องนั้นอืดหรือทำงานช้าลง สิ่งที่ต้องทำก็คือการ?คืนพื้นที่ กลับคืนให้ฮาร์ดดิสก์

© Copyright - Notebookspec.com All Rights