Home » Tag » PST

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  PST

Average Rating

repair_pst_01

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า อี-เมล ถึอว่าเป็นเรื่องปกติ และเป็นนิยมในการสื่อสารทั้งทางธุรกิจและส่วนตัว โปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้ก็ได้แก่ Microsoft Outlook เมื่อมีการสื่อสารให้มากมายก็ย่อมมีการผิดผลาดของข้อมูล ต้องซ่อมไฟล์ โปรแกรมในตระกูล Outlook จะเก็บข้อมูลที่เรียกว่าไฟล์ PST ตัว PST เป็นที่เก็บอีเมลต่างๆใน Mailbox ทั้งปฏิทินข้อมูลการนัดหมาย เมื่อเก็บมากๆ เข้าก็มีการผิดพลาดทั้งจากสาเหตุเครื่องดับ รีจิสทรีผิดผลาด การนำข้อมูล PST ที่จากเครื่องอื่นหรือเวอร์ชันอื่นมาใช้ ทำให้อ่านอีเมลไม่ได้ หรือรับอีเมลแล้วบันทึกลง Mailbox ไม่ได้ วันนี้จะมาเสนอแนะ วิธีการซ่อมไฟล์ PST ให้กลับมาใช้ได้ปกติ เราไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในโลกออนไลน์มาช่วยเลย เราจะใช้เครื่องมือที่ Outlook มีมาให้แล้ว แต่บางท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่ 1.เปิด Windows Explorer ขึ้นมา แล้วไปที่โฟลเดอร์ของ Outlook ตามนี้ C:\Program Files\Microsoft Office\Office14 (วิธีการตามบทความนี้สามารถใช้ได้กับ Outlook 2007โดยไปตามนี้ C:\Program Files\Microsoft Office\Office12) 2.หาไฟล์ชื่อ scanpst.exe แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights