Home » Tag » Process Hacker

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Process Hacker

Average Rating

สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ย่อมจะต้องลงโปรแกรมที่ต้องการใช้อยู่ประจำ ?เมื่อใช้ไปนานๆ ?มักมีปัญหาอย่างนึงคือรู้สึกเครื่องที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยสาเหตุก็มีหลากหลายประการ ?สาเหตุนึงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ช้าลงก็เพราะโปรแกรมที่ลงไว้นั้นกำลังรันอยู่ และมีจำนวนมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่อง จากมีบางโปรแกรมที่สั่งให้ตัวเองรันโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเริ่มเปิดเครื่อง ซึ่งหลายๆ โปรแกรมไม่ได้มีความจำเป็นเลยในการใช้งานเครื่องทั่วๆ ไป Process Hacker เป็นโปรแกรมประเภท Task Manager ที่คุณภาพดีและน่าใช้กว่า Task Manager ของตัววินโดวส์เดิมๆ พอสมควรด้วยความสามารถแสดงรายละเอียดของ Process และ Service ทั้งหมดภายในเครื่อง พร้อมยังสามารถแสดงผลกราฟได้อย่างละเอียดในการใช้งาน CPU และการใช้งานของRAM ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงการทำงานของโปรแกรมต่างๆ? สามารถจัดเรียงและไฮไลท์ Process? ตามแต่ที่เราต้องการดู ?และสามารถสั่งหยุดการทำงานขอ Process ได้ด้วย ?หากเห็นว่ามันป็นตัวต้นเหตุของการทำให้คอมพิวเตอร์อืดๆ ?ผิดปกติ หรือเมื่อดูแล้วว่าเป็น Process ที่แปลกปลอมไม่เคยเจอ หรือจะเอาเป็นตัววิเคราะห์ดูว่าโปรแกรมไหนใช้ทรัพยากรเครื่อง เยอะเพื่อเป็น การเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับเครื่อง เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี เพราะเป็นซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ มีทั้งที่เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งปกติ และเป็นแบบไม่ต้องติดตั้งที่เรียกว่า Portable ครับ http://processhacker.sourceforge.net/downloads.php  

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights