Home » Tag » Printer Ink Tank

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Printer Ink Tank

Average Rating

HP GT5820-4

พรินเตอร์ติดแทงก์หรือแบบหมึกเติม เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีงานพิมพ์จำนวนมากต่อวัน และมีการใช้งานที่หลากหลาย เช่นผู้ใช้ตามบ้าน ที่มีจำนวนสมาชิกในบ้านหลายคน มีงานพิมพ์ทั้งเอกสารและรูปถ่าย ซึ่งแต่ละแบบก็ต้องใช้ปริมาณหมึกพิมพ์ไม่น้อยหรือจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่มองถึงความคุ้มค่าหรือต้นทุนของงานพิมพ์ต่อแผ่น จึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายลง แต่ก็ต้องคงไว้ในเรื่องของคุณภาพเช่นเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจทีเวลานี้ผู้ผลิตพรินเตอร์ชั้นนำหลายราย ก็หันมาให้ความสนใจต่อเครื่องพิมพ์ในแบบแทงก์หรือ Ink tank นี้

© Copyright - Notebookspec.com All Rights