Home » Tag » Printer 3D

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Printer 3D

Average Rating

เราได้เห็นแนวคิดเรื่องเครื่องปริ้นเตอร์ 3 มิติ หรือเรียกได้เข้าใจได้ง่ายกว่านั้นหน่อย ด้วยการอธิบายลักษณะการทำงาน ก็คือเครื่องสร้างสิ่งของจากไฟล์ต้นแบบ 3 มิติ จากในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง และเราก็ได้เห็นเครื่องต้นแบบต่างๆ ที่สามารถสร้างวัตถุรูปทรงตามแต่ที่เราจะสั่งได้ จากการทำแบบจำลองเป็นไฟล์ขึ้นมาก่อน ไม่แตกต่างกับการพิมพ์งานแล้วสั่งพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights