Home » Tag » Print

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Print

Average Rating

HP Print and Scan Doctor-1

HP Print and Scan Doctor เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ และเพื่อแก้ไขปัญหาการสแกน ในกรณีที่หากลองใช้ HP Print and Scan Doctor แล้วและมีสัญลักษณ์ X () สีแดงปรากฏขึ้น ติดกับ Windows Image Acquisition (WIA) สามารถทำตามขั้นตอนนี้ในการแก้ไขปัญหาได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights