Home » Tag » Previews

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Previews

Average Rating

Previews_firefox_01

คุณที่ใช้ Firefox ลองสังเกตุดูไหมครับว่าเมื่อเราเปิด Firefox หลายๆ แท็บ เมื่อต้องการดู Previews ที่ Taskbar ก็จะเห็นการ Previews แค่แท็บเดียว ซึ่งผิดกับ IE 8 จะแสดงการ Previews ทุกแท็บ แต่โดยความจริงแล้ว Firefox ก็ทำได้แต่ถูกล็อคการแสดง Previews ไว้ เพื่อให้เราได้ใช้ฟีเจอร์นี้ ผมจะมาแนะนำการปลดล็อคค่านี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ต่อไปนี้ 1.เปิด Firefox ขึ้นมา ที่แท็บ Address bar ให้พิมพ์คำสั่ง about:config แล้ว Enter จะมีการถามเตือนว่าจะยินยอมการแก้ไขให้คลิกที่? ?ตกลง เราจะระมัดระวัง? (I?ll be careful, I promise!) 2.ที่ช่อง Filter ให้พิมพ์ Taskbar เพื่อหาคำสั่งที่มีคำว่า Taskbar

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights