Home » Tag » permission

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  permission

Average Rating

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลายๆ บ้าน ยังเป็นการใช้งานแบบหลายคนในเครื่องเดียว เพราะด้วยค่าใช้จ่ายที่ยังดูสูงเกินไป ในการซื้อคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับความต้องการ แต่การใช้งานร่วมกันบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ อย่างเช่น การลบไฟล์หรือเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้แต่ละคน จนอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ไม่น้อย ดังนั้นจึงต้องหามาตรการป้องกัน แต่ก็ควรที่จะต้องให้ผู้ใช้เข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลที่เป็นส่วนรวมสำหรับการแบ่งปันไฟล์ได้ด้วย ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายนัก แต่สิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือ เข้าไปกำหนดสิทธิ์ User เพื่อบอกให้ผู้ใช้แต่ละคนมีการเข้าถึงข้อมูลอย่างไรได้บ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights