Home » Tag » PC Moding

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  PC Moding

Average Rating

Modular PC

ในปี้นี้ดูเหมือนว่าผู้ผลิตเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบแยกส่วนมากยิ่งขึ้น แทนท่จะใส่สิ่งต่างๆ เอาไว้ในเคสเครื่องเดียว แต่กลายเป็นว่า เรากระจายสิ่งต่างๆ ภายในออกมา แล้วใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบใหม่ แทนสายไฟต่างๆ ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในเครื่อ กับอุปกรณ์ที่สามารถแยกส่วน ถอดประกอบได้เหมือนกับการวางแท่งอิฐหรือต่อเลโก้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights